Ubytovací řád Apartmány Janíkovy louky s.r.o.

Prosíme, seznamte se pečlivě s provozním řádem.
Přejeme příjemný pobyt.

Apartmán pro vás bude připraven od 15 hodin, po zadání čtyřmístného kódu odblokujete bezpečnostní schránku s klíčem od hlavního vchodu. Bezpečnostní schránku naleznete na dřevěném sloupu před jednotlivými hlavními vchody.

Pro hosty apartmánů je vyhrazené parkování u vstupní branky nad Valašskou hospodou U Janíka. Neprovozujeme hlídané parkoviště a neodpovídáme za škodu způsobenou na dopravních prostředcích ani věcech v nich ponechaných.

Odjezd do 10 hodin, po skončení pobytu apartmán zamkněte a vložte klíč zpět do bezpečnostní schránky.

Čtyřmístný kód do bezpečnostní schránky vám bude zaslán formou emailu nebo SMS na telefonní číslo, které jste uvedli při rezervaci pobytu nejpozději v den příjezdu.

Počet osob v apartmánu odpovídá počtu přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet zápisem do formuláře v apartmánu. Přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě nebo přijímat návštěvy v prostorách apartmánů není povoleno.

Evidence hostů zpracováváme ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zákona 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky
S osobními údaji nakládáme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Prosíme o udržení pořádku a čistého prostředí v apartmánu i jeho okolí. Pokud nevyužijete možnost částečného úklidu během pobytu, vyhazujte, prosím, odpad do označeného kontejneru u parkoviště.

Pokud opouštíte apartmán, vypněte veškerá zařízení používající elektrické sítě, uzavřete vodovodní uzávěry, zhasněte světla, zavřete okna, balkonové dveře a zamkněte hlavní vstup. Dbejte na to, aby nedošlo k zabouchnutí dveří s klíčem zasunutým z vnitřní strany zámku. Předcházejte ztrátě klíče a zničení či poškození vybavení v apartmánu. Způsobené škody budou vymáhány.

Není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče mimo spotřebičů sloužících k osobní hygieně, nabíječek telefonů a stolních počítačů. Nepřemisťujte vybavení apartmánu.

Do apartmánů není dovolen vstup s jakýmikoliv zvířaty (psi, kočky, apod.)

Všechny prostory apartmánů jsou nekuřácké.

Děkujeme, že respektujete noční klid od 22 hodin do 7 hodin.

 

Cyklisté vítáni! – vaše kola a koloběžky (případně lyže v zimním období) vám můžeme na vyžádání uschovat v uzamykatelné technické místnosti.
Před přilehlou valašskou hospodou můžete využít ohniště s posezením. Grilování neumožňujeme.

 

Storno podmínky

V případě zrušení rezervace si vyhrazujeme právo uplatnit tyto storno podmínky.

Storno 21 a méně dnů před termínem – 100 % z celkové částky.

Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno podmínky jako při jeho zrušení.

Platnost od 1.8. 2023